Kinderpornozaak geseponeerd

telefoon

Een groot deel van de praktijk van mr. Kötter bestaat uit (vermeende) zedenzaken, reden dat hij regelmatig schrijft over dit onderwerp. In deze blog gaat hij om die reden in op een zaak waarin een groot team van de politie in de vroege ochtend de woning van cliënt en diens (jonge) gezin heeft doorzocht en leeggehaald. Hierna is cliënt vastgezet en gehoord door de zedenpolitie, waarna hij op zijn werk werd geschorst. Een half jaar later werd – mede door de inspanningen van mr. Kötter – door de Officier van Justitie de conclusie getrokken dat hij ten onrechte was verdacht van het bezitten van kinderporno. 

Bezoek van de politie

In september 2018 brengt de politie in de (zeer) vroege ochtend met een groot aantal agenten een ‘bezoek’ aan de woning van cliënt en diens gezin.
Bij dit bezoek heeft de politie (met een voet tussen de deuropening) aangegeven dat cliënt wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Hierna doorzocht de politie de woning van cliënt en werden alle gegevensdragers in beslag genomen. Cliënt stelde zich onmiddellijk en uitdrukkelijk op het standpunt dat van enig strafbaar handelen géén sprake was.

De vrouw van cliënt verzocht mij om cliënt bij te staan in deze kwestie. Nadat cliënt werd aangehouden is hij een hele dag gehoord door de zedenpolitie.

Het verblijf in een politiecel, is zeker geen verblijf in een hotel, zoals vaker wordt gesteld. Als je als verdachte in een strafzaak wordt gehoord, levert dat – op z’n zachts gezegd – een uiterst onprettige situatie op. Bovendien is een verhoor bij de zedenpolitie al helemaal pijnlijk. Zo is het bijvoorbeeld tijdens deze verhoren gebruikelijk dat een verdachte uitgebreid door de zedenpolitie wordt bevraagd over seksualiteit en het seksleven. Cliënt werkte keurig mee en gaf, hoe moeilijk soms ook, antwoord op de vragen die werden gesteld.

Kinderporno via WhatsApp

Vervolgens heb ik na afloop van het verhoor en na het indienen van een groot aantal verzoeken, uiteindelijk het volledige dossier mogen ontvangen van het Openbaar Ministerie.

Uit de stukken blijkt dat eerder in 2018 door een jonge man melding is gemaakt bij de politie van het feit dat hij via WhatsApp kinderporno had gekregen van een vriend.

Deze vriend zou de kinderporno van een voor hem onbekend persoon hebben gekregen via WhatsApp. Deze onbekende persoon liet via WhatsApp weten dat het versturen van de afbeeldingen een foutje was. De jongens deden vervolgens zelf ‘onderzoek’ naar het nummer van de verzender van de kinderporno. Uit zeer simpel zoekwerk via Google volgde dat het nummer van de onbekende verzender was gekoppeld aan een Facebookaccount van cliënt. De politie heeft dit simpele zoekwerk niet verder uitgebreid en is aan de hand van de informatie van de jongens het huis van cliënt binnengegaan, waarbij niet alleen het huis maar ook het leven van cliënt en zijn gezin op z’n kop werden gezet.

Bij de bestudering van het dossier viel verder op dat de verzonden kinderporno niet door de politie was aangetroffen op de in beslag genomen gegevensdragers van cliënt. Dit is opvallend, nu deze speciale onderzoeksteams van de politie beschikken over tools die het mogelijk maken om bestanden terug te halen of naar boven te krijgen waarvan men veelal zelf niet eens weet dat deze gegevens (nog) bestonden.

Wat gebeurde er?

Maar hier bleef het niet bij.

Zoals eerder aangegeven, ontkende cliënt onmiddellijk. Hij kon dit echter in het begin nog niet onderbouwen, omdat wij simpelweg het dossier niet hadden en dus niet wisten wat de verwijten inhielden. Toen we eenmaal het dossier in ons bezit hadden, werd dit anders. Cliënt zag dat de afbeeldingen waren verzonden met een nummer dat hij al lang niet meer in zijn bezit had. Dit nummer stond nog wel op zijn Facebook, maar het koppelen van zijn nummer aan zijn Facebook was al jaren geleden gedaan bij het aanmaken van zijn account en vervolgens nooit meer gewijzigd.

Ik heb zelf het onderzoek moeten uitvoeren dat door de politie diende te worden uitgevoerd. Zo legde ik bijvoorbeeld contact KPN.

Alle stellingen van cliënt bleken juist te zijn. Cliënt had het abonnement, gekoppeld aan het desbetreffende nummer, al bijna een jaar geleden beëindigd, waarna het nummer weer is ‘vrijgekomen’ en een prepaid nummer is geworden dat vervolgens opnieuw is uitgegeven door de Hema.

Kinderpornozaak geseponeerd

In een zeer uitgebreid en onderbouwd verzoek heb ik de Officier van Justitie verzocht om de zaak te seponeren. Een sepotverzoek houdt in dat cliënt niet (verder) vervolgd wordt. Na een aantal maanden kreeg ik bericht van de Officier van Justitie dat cliënt ten onrechte is aangemerkt als verdachte. De zaak jegens cliënt werd geseponeerd.

De strafzaak is dan nu wel afgelopen en cliënt en zijn vrouw lijken te mogen ontwaken uit een halfjaar durende nachtmerrie, maar de kwestie is niet afgerond. De verdediging zal de geleden schade verhalen op de Staat en de door cliënt ingeschakelde arbeidsrecht advocate zal verder procederen.

Lees meer over ons specialisme zedendelicten.

Vragen dan wel een advocaat nodig?

Zoekt u in dit kader hulp, of zijn er vragen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Mr. J.E. Kötter 
Advocaat

Als u meer wilt lezen over het vergrendelen van uw smartphone, klik dan hier om een blog van kantoorgenoot Jordi l’Homme te lezen.