Mild vonnis voor lid We Are Here

In verband met de mislukte kraakactie van het pand aan de Weesperzijde is er een lid van de groep We Are Here veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete.

Wat betekent We Are Here?


We Are Here is een vreedzame protestbeweging die door middel van het kraken van leegstaande panden aandacht vraagt voor de uitzichtloze positie waarin mensen zonder legaal verblijf zich bevinden. Ten onrechte wordt er gesteld dat het hier gaat om een groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit is niet altijd het geval; de achtergrond is zeer divers, met als gemene deler het niet hebben van een legaal verblijfsrecht. Liever spreekt men over ongedocumenteerden. De charismatische leider van de groep: Khaled Jone heeft onlangs de asielstatus verkregen.

Kantoorpand Weesperzijde


Op 4 juni 2018 had de groep via krakers informatie verkregen dat er een enorm kantoorpand aan de Weesperzijde leeg zou staan, dat geschikt zou zijn om een groot deel van de groep op te vangen, die net waren ontruimd uit een ander pand. De tocht van de groep naar het pand aan de Weesperzijde werd gefilmd door een groep journalisten van media van diverse pluimage. Daar aangekomen bleek de informatie fake te zijn, want in het bewuste pand woonden twee kraakwachten. Toen dit duidelijk was, werd de kraakactie afgeblazen. Na wat duw- en trekwerk volgde de terugtocht. Er was echter nog een lid van de groep in het enorme pand achtergebleven. Onze cliënt huldigde echter het principe van Toy Stories’ Buzz Lightyear: a good soldier never leaves a man behind. Hij ging terug in het pand om zijn “broeder“ te bevrijden. Deze daad van ouderwetse solidariteit met de achtergebleven deelnemer aan de mislukte kraakactie, werd beloond met een aanhouding buiten heterdaad en een dagvaarding voor de politierechter. Veel erger nog was dat cliënt na zijn kortstondig verblijf op het politiebureau vanwege zijn illegaliteit maandenlang gedetineerd bleef totdat de vreemdelingenrechter besloot om hem vanwege het ontbreken van zicht op uitzetting weer in vrijheid te stellen.

Twee zaken werden onze cliënt verweten: huisvredebreuk en vernieling. De huisvredebreuk had te maken met het “terughalen“ van het lid van de actiegroep. Door het plaatsen van een trap waardoor de achtergebleven persoon het pand kon verlaten zou er een ruitje gesneuveld zijn. Kortom: vernieling. Deze laatste beschuldiging wordt door onze cliënt met klem betwist.

Juridische beoordeling


Rechtspreken is zeker niet altijd eenvoudig. Op het eerste gezicht lijkt het een zaak van dertien in een dozijn. Een huisvredebreuk met een vernieling. Door de bijzondere maatschappelijke dimensie van de We Are Here-groep, komen er bijzondere aspecten om de hoek kijken, zoals het recht op onderdak voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Ook speelde het vrij willekeurige karakter waarbij cliënt als enige werd gedagvaard een rol bij het beoordelen van het vervolgingsrecht.

De rechter heeft na een uitgebreid pleidooi uiteindelijk alle verweren verworpen, maar toch blijk gegeven begrip te hebben voor de complexe maatschappelijke problematiek die met de situatie van verdachte gepaard gaat en de invloed die dit op zijn leven heeft.

Wij zijn het niet met alles wat de politierechter heeft bepaald eens, maar waarderen de menselijke maat waarmee de zaak door haar is behandeld en het uitblijven van een extra sanctie voor onze cliënt. Het is nauwelijks toevallig dat in de eerder aangehaalde Toy Story-film het volgende Abraham Lincoln-citaat voorkomt: authority should derive from the consent of the governed not from the threat of force.

Voor goede rechtspraak geldt hetzelfde. Het tonen van mildheid en begrip voor een justitiabele die maatschappelijk klem zit, verhoogt het gezag van de rechter meer dan het harde afstraffen.

Wordt u verdacht van een misdrijf en wilt u advies inwinnen? Neemt u dan contact op met ons kantoor op het telefoonnummer 020-5237667.

Maarten Pijnenburg

Via onderstaande link is het gehele vonnis te lezen.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:2968&showbutton=true