Avokat i specializuar në ligjin penal,
Amsterdam

Avokat i specializuar në ligjin penal, Amsterdam

Ne jemi avokatët penal në Amsterdam dhe mbrojmë e ju qëndrojmë afër personave dhe ndërmarjeve në gjithë Hollandën që dyshohen për kryrjen e veprave penale.

Avokatët Penal Dekens Pijnenburg kërkojnë të kenë cilësinë më të lartë të ndihmës juridike. Për këtë arsye avokatët penal kufizohen vetëm në një fushë të së drejtës: e drejta penale. Në veçanti avokatët tanë penal janë të specializuar në vrasje me qëllim/paramendim dhe vrasje, që kanë të bëjnë me (krime dhune), por gjithashtu edhe në çështjet e drogës edhe në çështjet e veprave seksuale, avokatët tanë penal janë çdo ditë aktiv. Plus kësaj duke qenë se ne mbrojmë rregullisht gazetarë, jemi të specializuar në çështjet ku vihet në diskutim liria e të shprehurit të mendimit/opinionit. Ne ofrojmë ndihmë/mbrojtje në të gjitha llojet e çështjeve, ndër të tjera çështje tek Këshilli i Lartë i Drejtësis/ Gjykata e Kasacionit, (çështjet e kasacionit).

Kur ju dyshoheni për një vepër penale, atëherë është e rëndësishme që të dini sa më shpejt që të jetë e mundur se çfarë po ndodh me ju dhe si është situata. Tek ne mundeni gjithmonë me anë të telefonit të bëni një takim, ku atëherë në një periudhë kohore sa më të shkurtër – nëse është e mundur në të njëjtën ditë – bëhet biseda e parë. Tek kjo bisedë e parë ju shpjegohet ju, se cila është pozita juaj juridike dhe cilat janë mundësit juridike. Ne mund t’ju pregatisim ju për marrjen në pyetje prej policisë dhe të jemi gjithashtu eventualisht të pranishëm gjatë marrjes në pyetje.

Më telefononi përsëri