Wordt Geert Wilders door het niet vervolgen van Akwasi gediscrimineerd?

Wordt Geert Wilders door het niet vervolgen van Akwasi gediscrimineerd?

Het is moeilijk voor te stellen dat er een verdachte is die nog behendiger is om zichzelf in een slachtofferrol te manoeuvreren dan Geert Wilders.

Tijdens het debat over de Algemene Beschouwingen bracht Wilders het volgende naar voren: er zijn miljoenen Nederlanders die dolgraag minder Marokkanen willen, maar een vraag daarover stellen mag niet als je Geert Wilders heet. Dan sta je zes jaar lang voor de rechter.

Het gehoor zou bijna medelijden met hem krijgen. Je geeft je mening als politicus en je verwoordt daarmee de stem van miljoenen Nederlanders die hetzelfde willen, maar je moet als “prijs“ hiervoor jezelf zes jaar lang verantwoorden voor de rechter.

Iemand die opereert aan de andere zijde van het politieke spectrum, zoals de rapper Akwasi, die tijdens een bijeenkomst opriep om Zwarte Piet in het gezicht te schoppen, hoeft zich niet te verantwoorden. Zijn zaak wordt door het Openbaar Ministerie (voorwaardelijk) geseponeerd. Als “klap op de vuurpijl“ blijkt de officier van justitie deel uit te maken van hetzelfde antidiscriminatieoverlegorgaan als een collega van Akwasi die lid is als vertegenwoordiger van Kick Out Zwarte Piet.

U voelt de bui al hangen. Klassejustitie, geen rechtsstaat en/of bananenrepubliek. Altijd goed om het hoofd koel te houden, en zover mogelijk te reconstrueren: wat is er nu gebeurd.

Wilders is vervolgd wegens discriminatie in de vorm van het beledigen van de bevolkingsgroep Marokkanen en het aanzetten tot haat tegen deze bevolkingsgroep.

Dat deze vervolging plaatsvond stond niet op zichzelf. Wilders was in een eerder proces al eerder vervolgd en vrijgesproken voor beledigende uitlatingen over de islam.

De vervolging voor de veel venijnigere en meer doelgerichte uitspraken tegen Marokkanen kan dan ook weinig verbazing wekken. Als een politicus oproept dat “wij“ minder mensen van een bevolkingsgroep willen en belooft het te gaan regelen, dan gaat hiervan wel degelijk een dreiging uit.

Gerard Spong trok terecht een parallel door de vraag te stellen of dezelfde uitspraak, maar met het vervangen van het woord Joden in plaats van Marokkanen wel aanvaardbaar zou zijn? Dan ineens doemt bij velen de beelden van marcherende fascisten en vaandels met hakenkruisen op, terwijl de vergelijking eigenlijk heel treffend is en volkomen legitiem. Beiden bevolkingsgroepen behoren tot een minderheid.

Het Gerechtshof heeft in een vrij zwak gemotiveerde uitspraak bepaald dat de uitspraken van Wilders niet zouden aanzetten tot haat, maar “slechts“ beledigend zouden zijn voor een bevolkingsgroep. Het Gerechtshof vond het niet nodig om een straf op te leggen; vooral omdat Wilders zelf zou hebben geleden onder de bedreigingen die het gevolg waren van zijn meningsuiting. Dit is een vrij merkwaardige gedachtegang, nu het Gerechtshof deze meningsuiting wel strafbaar achtte. Hoewel er in een rechtsstaat vanzelfsprekend nooit een rechtvaardiging kan bestaan om Wilders te gaan bedreigen, is deze bedreiging wel het directe gevolg van het door hem gepleegde misdrijf: groepsbelediging.

Wilders zou Wilders niet zijn, als hij in plaats van dankbaarheid te tonen voor deze mijns inziens onterecht barmhartige uitspraak, om meteen ten strijde te trekken, om zichzelf als slachtoffer van klassejustitie te profileren.

Het niet vervolgen van Akwasi kwam voor hem waarschijnlijk als een geschenk uit de hemel, en de hemel was voor hem nog royaler door hem vervolgens nog een cadeau te geven: de mogelijke belangenverstrengeling van de officier van justitie met de club van Akwasi.

We zouden bijna vergeten dat Akwasi in tegenstelling tot Wilders niet stelselmatig heeft opgeroepen tot haat en het elimineren van een bevolkingsgroep, maar slechts eenmalig is “uitgegleden“ door in the heat of moment de opruiende woorden uit te spreken dat hij Zwarte Piet in zijn gezicht zou schoppen. Uit het Wildersproces is gebleken dat Wilders er bewust voor heeft gekozen om niet te spreken over criminele Marokkanen, maar over Marokkanen.

Niet handig van Akwasi, maar voor hem geldt dat hij hiervoor excuses heeft aangeboden. Een wezenlijk verschil met Wilders die stelselmatig, met een enorme schaamteloosheid de rechters en officieren met extreme krachttermen als corrupt in diskrediet probeert te brengen. In zijn geval kan dan ook worden gesproken over een soort voortdurend delict. Zelfs na zijn proces, als de inkt van het arrest nog nat is, trapt hij nog na op de vertegenwoordigers van de rechtsstaat.

Dat de officier van justitie onderdeel uitmaakt van het bestuur Meldpunt Discriminatie is niet meer dan logisch gelet op de wettelijke taak van het Openbaar Ministerie om discriminatie te bestrijden. Dat Kick Out Zwarte Piet hiervan eveneens deel van uitmaakt, is minder logisch gelet op de duidelijk politieke stellingname in deze eindeloze en somber stemmende discussie over Zwarte Piet. De officier van justitie zat dus in een overlegorgaan waar zij wat mij betreft onvermijdelijk aan deelnam, maar de vertegenwoordiger van KOZ wat mij betreft niet, of minder vanzelfsprekend. Voor alle duidelijkheid het ging niet om Akwasi zelf maar om een vertegenwoordiger van KOZ dat de relatie met de officier natuurlijk indirecter maakt. Voor populisten is het vanzelfsprekend: van het zelfde laken een pak.
Dat maakt de beslissing om niet te vervolgen niet onbegrijpelijk en zeker niet corrupt. Het is stuitend dat dit woord in deze context door een kamerlid wordt gebruikt.
Dat Wilders zes jaar lang tegenover de rechter staat, is maar aan een persoon te danken: aan Wilders zelf. Duizenden mensen waren zo gegriefd door zijn uitspraken dat ze besloten om aangifte te gaan doen. Tijdens het proces heeft Wilders geen kans onbenut gelaten om zijn vervolging en het bewijs ter discussie te stellen. Het gevolg hiervan is dat er in verband met een tweetal uitspraken alleen al in hoger beroep 25 zittingsdagen zijn besteed om hem een eerlijk proces te gunnen. Dit is de dure prijs die kleeft aan een rechtsstaat.

Het is bepaald niet fraai om de rechtsstaat, die zo coulant tegen jou is geweest, zo hard tegen de grond aan te trappen. Dat had zeker minder gekund.

Ik vind overigens niet dat we het moeten gaan regelen dat Wilders minder rechten krijgt. Het recht is voor iedereen, ook voor de onwelgevallige lelijke standpunten van Wilders.

Het zou daarentegen wel goed zijn als de rechter een keer zijn tanden zou laten zien, en niet zou volstaan met een rechterlijk pardon tegenover iemand die geen pardon heeft voor de rechtsstaat.

 
 

Lees ook