Designer drugs en strafrechtelijke vervolging 3-MMC

Designer drugs en strafrechtelijke vervolging 3-MMC

Ongeveer een half jaar geleden is Simon (niet zijn echte naam) in zijn bedrijfsloods aangehouden op verdenking van drugshandel, drugsbezit en witwassen.

Handel in Research Chemicals

Simon verkoopt bedrijfsmatig zogenaamde research chemicals, ook wel designerdrugs genoemd. Hij verkoopt uitsluitend middelen die niet strafbaar zijn gesteld op grond van de Opiumwet. Hij heeft absoluut niet de intentie om illegale handel te drijven. En zegt dat ook direct tegen de politie. Hij is zich van geen strafrechtelijk kwaad bewust.

Zijn loods wordt helemaal overhoop gehaald door de politie. Zijn volledige handelsvoorraad wordt meegenomen, net als zijn gegevensdragers (telefoons, laptop, etc.) en niet te vergeten zijn auto’s, waaronder een jaloersmakend mooie sportwagen.

Men wil ook bij hem thuis zoeken. Simon werkt mee en geeft zijn sleutels af. Hij heeft namelijk niets te verbergen.

Als ik hem een paar uur later ontmoet in het cellencomplex van het politiebureau is hij redelijk in shock van zijn arrestatie en het feit dat hij niet zomaar weg kan.

Handel in hard drugs en witwassen

De verdenking is zwaar aangezet. Het gaat niet om de handel in die designer drugs, maar om handel in hard drugs op grond van de Opiumwet. Heroïne, cocaïne, dat soort drugs.

Simon overtuigt mij ervan dat hij daar echt niets mee te maken heeft en zich daar heel bewust vandaan blijft. Hij wil zijn brood verdienen met dat wat wettelijk niet verboden is. Die boterham kan hij van die legale handel dik beleggen.

De verklaring die Simon vervolgens aflegt, leidt er tot mijn grote ergernis niet meteen toe dat hij dezelfde dag naar huis mag. Simon moet overnachten in de cel.

Sepot

De volgende ochtend wordt hij opnieuw verhoord. Dan blijkt dat de witwasverdenking al is geseponeerd. Na het tweede verhoor mag hij naar huis. Hij krijgt zijn gegevensdragers en administratie én sportwagen direct terug. Alleen zijn handelsvoorraad krijgt hij niet mee. Het NFI moet onderzoeken of het echt geen cocaïne is. Simon blijft volhouden dat het uitsluitend om designer drugs gaat, en dat alles conform de etikettering is die op de verpakking staat.

Het gaat in zijn geval onder andere om 4-CMC en 3-MMC.

Politie vernielt ruit met breekijzer

Als Simon thuis komt, treft hij tot zijn verbijstering een gebroken raam aan en een grote rotzooi op zijn terras. De politie heeft de huissleutels van Simon kennelijk niet gebruikt. Simon blijkt zijn woning te hebben beveiligd met camerabeelden. Uit die beelden blijkt dat de politie met een breekijzer het raam kapot heeft geslagen en zo naar binnen is gegaan. Er is uit de woning alleen wat administratie meegenomen. Verder niets.

Tot dat moment was Simon met name verbijsterd over wat hem was overkomen. Na het aantreffen van de onnodige ravage thuis, wordt hij ook boos. De schade is ruim € 2.000,00.

Ik meld me daarop bij de officier van justitie, met deze schade. En ook met de vraag wanneer de voorraad terug kan worden gegeven aan cliënt.

De officier laat mij weten dat wanneer duidelijk is dat het geen verdovende middelen op grond van de Opiumwet betreft, alles retour kan.

Strafbaar stellen designer drug 3-MMC & Opiumwet

De overheid is op dat moment al druk doende het gebruik van designer drugs aan banden te leggen. Er zijn alarmerende signalen bekend geworden dat het gebruik van met name 3-MMC flink verslavend kan zijn met grote gevolgen voor de gezondheid van gebruikers kan hebben.

Het duurt lang voordat ik uiteindelijk van de officier te horen krijg dat Simon alle voorraad terug kan krijgen, behalve de 3-MMC.

De officier van justitie is het met mij eens dat 3-MMC op dat moment niet onder de Opiumwet valt. Maar op grond van overtreding van de Warenwet meent hij Simon met succes te kunnen vervolgen. Hij stelt voor van strafvervolging af te zien, wanneer Simon afstand doet van de 3-MMC, zodat deze hoeveelheid de markt niet meer bereikt. De boodschap is ook dat wanneer Simon hier niet mee instemt, hij wellicht wordt vrijgesproken, maar dat 3-MMC wanneer die vrijspraak er dan is, wel strafbaar is op grond van de Opiumwet, zodat Simon dan die voorraad 3-MMC nog steeds niet terug krijgt.

Onrechtvaardig

Simon ervaart dit als groot onrecht. Een begrijpelijk gevoel. Na een kosten- batenanalyse te hebben gemaakt, besluit hij desondanks in te stemmen met dit sepot. Hij krijgt daarop de andere voorraad terug. En de politie vergoedt de schade die is veroorzaakt aan zijn woning. Een excuus voor het nodeloze gebruik van het breekijzer heeft Simon tot op de dag van vandaag niet gehad. Zo gaat dat bij de politie…

Intussen zijn een aantal stoffen waaronder 3-MMC op lijst II van de Opiumwet geplaatst. Het is nu strafbaar om hierin te handelen, het middel te produceren, het te vervoeren, het in te voeren, het aanwezig te hebben, etc. Dit besluit is op 25 oktober 2021 in werking getreden.

Indien u designer drugs produceert, verkoopt, vervoert, etc., doet u er verstandig aan dit besluit er op na te lezen.

U kunt het besluit vinden op www.overheid.nl bij de officiële bekendmakingen, met de citeertitel Staatsblad. 2021 504.

Creativiteit producenten designer drugs

De vraag is welk doel deze strafbaarstelling dient. Het gebruik van designer drugs zal er mijns inziens niet minder om worden. Producenten van designer drugs zijn creatief. Er worden simpelweg andere producten ontwikkeld die qua samenstelling niet strafbaar zijn op grond van de Opiumwet, en die de werking van 3-MMC evenaren. Een dergelijk product bestaat al. Deze recente strafbaarstelling is niet meer dan symboolpolitiek als u het mij vraagt.

Vervolging op grond van de Warenwet, of een gemeentelijke APV, zijn de resterende opties voor die middelen. Dat leveren geen misdrijven op zoals vervolging op grond van de Opiumwet wel doet, maar slechts overtredingen.

Vooralsnog zijn de makers van 3-MMC de Nederlandse wetgever met andere woorden te slim af.

Overkoepelende strafbaarstelling groepstoffen

Intussen wordt er bij het departement van Veiligheid en Justitie naarstig gewerkt aan een overkoepelende strafbaarstelling van stoffen met 3-MMC achtige werking. Die strafbaarstelling zal er op enig moment wel komen. (Zie https://www.parool.nl/a-b154b55f en https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK010215.)

Wanneer er een overkoepelende strafbaarstelling volgt voor 3-MMC achtige stoffen, zullen de ontwikkelaars van designer drugs vast ook een ontsnapping aan strafbaarheid op grond van de Opiumwet weten te vinden. Het brengt mij tot de gedachte dat je als overheid de samenleving niet overal tegen moet willen beschermen. De vraag is ook of dat wenselijk is. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken in wat ze wel en niet tot zich nemen. En daarin eigen verantwoordelijkheid nemen. Net als bij roken, net als bij – overmatig – drinken. De schadelijk voor de gezondheid daarvan is mondiaal geen geheim. Verboden is het, mits je boven de 18 jaar oud bent, niet.

Indien u zich bezig houdt met handel in designer drugs en zich afvraagt of u daardoor wel of niet strafbaar handelt, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten voor advies.

Als je deze blog interessant vindt volg mr. Nancy Dekens dan op haar facebookpagina Strafrechtadvocaat Nancy Dekens voor meer #dagelijksepraktijkbeslommeringen.

Lees ook