De strafbeschikking: een gedrocht

justitie

In deze blog gaat mr. J.E. (Justin) Kötter in op de strafbeschikking en de gevolgen die deze met zich kan brengen. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om hiertegen in het geweer te komen.

Steeds vaker hoor ik van cliënten dat zij naast hun lopende strafzaak voor een ander aangelegenheid een strafbeschikking hebben gekregen. Cliënten geven hierbij vaak aan dat zij niet schuldig zijn, maar dat het bij de strafbeschikking maar gaat om een redelijk klein bedrag en dat zij deze gemakshalve maar hebben voldaan om juridische rompslomp te voorkomen.

‘Ik heb geen behoefte aan nog een rechtszitting waar ik mij dien te verdedigen tegenover een rechter! Het gaat ook maar een klein bedrag en dan kan ik dit ook achter me laten.’

Achter je laten? Helaas, zo werkt het niet.
Het voldoen en daarbij accepteren van de strafbeschikking kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst! Ik licht dit toe.

Achtergrondinformatie

Allereerst wat achtergrondinformatie.

De in 2008 ingevoerde ‘strafbeschikking’ had als doel de doelmatigheid van de afdoening van strafzaken te vergroten. Zo zou de invoering van de strafbeschikking moeten zorgen voor minder werkdruk bij de rechtelijke macht.

De officier van justitie heeft, met de strafbeschikking in de hand, de mogelijkheid om minder ernstige strafbare feiten snel af te doen. Hierbij kan de officier een aantal straffen en maatregelen opleggen, te denken aan een taakstraf van 180 uur, een geldboete, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor maximaal 6 maanden, onttrekking van goederen aan het verkeer en een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.

Dit alles kan dus aan u worden opgelegd zonder dat er een rechter is die beoordeeld of dit juridisch gezien juist is. Reeds bij de invoering van de strafbeschikking werd hier al tegen ingebracht dat het uit rechtsstatelijk oogpunt onwenselijk is dat het mogelijk is dat een burger kan worden veroordeeld zonder dat de zaak is onderzocht door een rechter.

Strafblad

Opvallend genoeg volgt bovendien uit recent onderzoek dat de strafbeschikking niet eens heeft bijgedragen aan de door de wetgever beoogde vermindering van de werkdruk bij rechters.

Maar buiten het feit dat het zeer bezwaarlijk kan zijn dat een burger zonder tussenkomst van een rechter wordt veroordeeld terwijl deze burger wellicht onschuldig is, brengt de strafbeschikking andere negatieve gevolgen met zich mee.

Na het accepteren en voldoen hiervan volgt er een aantekening op uw Juridische Documentatie – in de volksmond: u heeft een strafblad!

Op dat moment is het goed mogelijk dat u problemen gaat ondervinden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De cliënten waarover ik zojuist al sprak zijn hier vaak niet van op de hoogte en dit brengt met zich mee dat zij schrikken van de (eventueel) grote gevolgen.

Gezien de wijze waarop de strafbeschikking wordt gepresenteerd, begrijp ik erg goed de verwarring over de gevolgen van de strafbeschikking. ‘Voldoe maar even de boete’.

Wat kan u doen tegen de strafbeschikking?

Op het moment dat u het niet eens bent met de inhoud van de strafbeschikking kunt u verzet aantekenen. Na het aantekenen van verzet wordt de zaak alsnog door een strafrechter beoordeeld. Eventueel vertegenwoordigd door een advocaat kunt u zich dan alsnog uitgebreid verdedigingen tegen het tenlastegelegde feit.

Lees ook deze andere blog over de gevolgen van een strafbeschikking.

Heeft u een strafbeschikking gekregen en wenst u advies?
Of ondervindt u problemen bij het aanvragen van een VOG?
Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Lees ook