Advocaat zedendelicten in Amsterdam nodig?

Indien u verdacht wordt van een zedendelict, kan dit, meer nog dan bij menig ander delict, grote gevolgen voor uw persoonlijke situatie hebben. In dit soort zaken spelen emoties vaak een grote rol.

Het gaat bij zedendelicten bijvoorbeeld om verkrachting, ontucht, grooming, vervaardigen / bezitten / verspreiden van kinder- en/of dierenpornografie, jeugdprostitutie en schennis van de eerbaarheid (denk aan potloodventen).

Wat zijn zedendelicten?

Ons Wetboek van Strafrecht kent onder de titel XIV (Misdrijven tegen de zeden) nog een groot aantal andere zedendelicten. Alleen al seksueel binnendringen is al op verschillende manieren opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

Zo kan sprake zijn van seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde (artikel 243 Sr). In artikel 244 Sr is strafbaar gesteld het seksueel binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar en in artikel 245 Sr is nog strafbaar gesteld het binnendringen bij iemand beneden de leeftijd van 16 jaar. De laatste twee varianten worden in de volksmond ook wel aangeduid als kinderverkrachting of seks met een minderjarige.

Zedenzaken betreffen veelal uiterst gevoelige en ingrijpende strafzaken. De straffen die door de rechters kunnen worden opgelegd in zedenzaken zijn veelal zeer hoog. Zo kan de rechter bij een verkrachting, op grond van artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht, een gevangenisstraf opleggen van twaalf jaren.

Met enige regelmaat komt het voor dat er valse aangiften van deze misdrijven worden gedaan. Dit kan grote gevolgen voor u hebben als u hiervan wordt verdacht.

Doordat zedendelicten zeer specifieke en vaak beladen verdenkingen opleveren, is het van groot belang om u zo vroeg mogelijk te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wij hebben veel ervaring met (complexe) zedenzaken en kijken met een heldere blik naar uw zaak.

De gevolgen van zedendelicten

Cliënten die verdacht worden van een zedendelict hebben regelmatig het gevoel dat zij in een oneindige rollercoaster zijn beland waarbij zij hun hele leven door hun vingers zien glijden.

Zij dienen zich te verweren tegen schrijnende verwijten. Cliënten krijgen hierbij regelmatig ten onrechte de stempel pedofiel/pedoseksueel of verkrachter opgeplakt.

De enorme impact van de verdenking van een (zogenaamd) ‘zedenfeit’ heeft dikwijls invloed op het leven de persoon die verdacht wordt van het vermeende strafbare feit als op de levens van diens dierbaren. Zo komt het regelmatig voor dat de enkele verdenking al invloed heeft op het hele gezin van de verdachte, hetgeen kan komen omdat politie en/of Justitie een melding maken bij instanties als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad voor de Kinderbescherming kan het gezien de vermeende zedenfeiten noodzakelijk
vinden om de kinderen binnen het gezin onder toezicht te plaats (OTS) of uit huis te plaatsen (UHP).

Ook voor deze kwesties kunt u zich wenden tot onze advocaten. Wij kunnen u bijstaan in uw strafzaak, maar ook in de kwesties en zaken die voorvloeien uit de zedenzaak.

Zelfs nadat de strafzaak helemaal is (strafrechtelijk) afgehandeld kunnen de gevolgen in de toekomst zeer groot zijn. Zo is het mogelijk dat u problemen krijgt bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of voor het reizen naar het buitenland (het krijgen van een visum).