Advocaat witwassen in Amsterdam nodig?

De strijd tegen het witwassen is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Als er bij u grote coupures geld worden aangetroffen, dan wordt er vaak door justitie van uitgegaan dat dit geld van misdrijf afkomstig is. Ook de tenaamstelling van bepaalde goederen zoals auto’s, huizen en boten kan vanuit justitie vragen oproepen. Als u in verband met dit soort zaken door de politie wordt gehoord volstaat het vaak niet om te zwijgen. Het is echter wel van het allergrootste belang dat u op een goede en professionele wijze wordt begeleid in het afleggen van een verklaring, die de verdenking zo mogelijk kan ontzenuwen. We hebben zeer veel ervaring in de verdediging van cliënten die verdacht worden van witwassen en beheersen de complexe wetgeving op dit gebied.

Schuldwitwassen

Waar moet u aan denken bij schuldwitwassen? U bent bijvoorbeeld de vriendin van iemand die geen legaal werk heeft, u werkt zelf ook niet voor een werkgever, maar u woont wel in een mooi huis, rijdt een mooie auto, gaat luxe op vakantie, heeft dure horloges, veel merkkleding, kunst aan de muur. Etc. Als de politie vermoedt dat uw man of partner zijn inkomsten heeft verdient met het plegen van strafbare feiten, loopt u het risico te worden vervolgd voor schuldwitwassen. Omdat u heeft geprofiteerd van de criminele opbrengsten. En daar geen vragen over heeft gesteld.

Vroeger ging men alleen achter de “grote” jongen aan en liet men het thuisfront met rust. De laatste jaren is de tendens dat ook de achterban wordt vervolgd.

Als u een goed verhaal heeft dan kan dat helpen om de zaak tot een goed einde te brengen. Wel speelt daar een rol in of dat verhaal door u vertelt kan worden. En of u het wel moet vertellen. Daarbij kunnen wij u helpen en bijstaan. 

Opzetwitwassen

Van opzetwitwassen is sprake als u kort gezegd meer geld uitgeeft dan u aantoonbaar op papier verdient. Als de politie u op de korrel heeft, wordt uw financiële handel en wandel onder de loep genomen en als het niet klopt, kunt u voor opzetwitwassen worden opgepakt. Meestal zit daar een ander delict bij, bijvoorbeeld drugshandel, of het kweken van soft drugs, of inbraken, of mensenhandel, noemt u het maar. Voor het witwassen van eigen verdiend crimineel geld kunt u niet worden gestraft. Dan moet u denken aan grote sommen contant geld die bij u thuis worden aangetroffen terwijl u ook wordt verdacht van drugshandel. Pas op het moment dat u met dat contante geld een Rolex koopt, kunt u voor opzetwitwassen worden vervolgd. Maar het kan ook zo zijn dat de delicten waarmee u crimineel vermogen zou hebben verdiend, niet kunnen worden bewezen, maar het onverklaarbare vermogen of bezit er wel is. Dan kunt u uitsluitend worden vervolgd voor opzetwitwassen. En dan kunt u daar ook voor worden gestraft. 

In het eerste geval zijn de grondfeiten speerpunt in de verdediging. In het tweede geval is het zaak een goed verhaal te kunnen vertellen over de herkomst van het geld. Als u dat kunt, en u kunt het onderbouwen, dan zit er een vrijspraak in. Dat verhaal moet wel zo snel mogelijk worden verteld. Ermee wachten tot de zitting plaatsvindt, is doorgaans te laat.

Het is dus zaak dat u zich goed laat voorlichten door een advocaat. Met een half verhaal moet u niet aankomen. Dan kunt u beter zwijgen. De advocaat kan met u doornemen wat nodig is om aannemelijk te maken dat uw vermogen niet van misdrijf afkomstig is.

Wij kunnen u hierbij helpen. Neem daartoe contact met ons op.

Gewoontewitwassen

Gewoontewitwassen is opzetwitwassen in het kwadraat. U heeft zich wanneer u hiervan wordt verdacht in de ogen van justitie langdurig schuldig gemaakt aan het vergaren en uitgeven van crimineel verdiend geld. Daar heeft u dan een gewoonte van gemaakt. Op gewoontewitwassen staat een hogere straf dan op opzetwitwassen.

Wanneer u hiervan wordt verdacht, moet u snel advies inwinnen van een advocaat. Dat kan vanzelfsprekend bij advocaten verbonden aan ons kantoor.

FIOD

De FIOD is een opsporingsdienst die zich bezighoudt met onderzoeken naar bijvoorbeeld fiscale en financieel-economische fraude, zoals witwassen en faillissementsfraude. De FIOD kan een strafrechtelijk onderzoek tegen u starten. In dat verband kan het zo zijn dat zij uw woning of bedrijfspand binnenvallen. 

U kunt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek als verdachte of als getuige worden gehoord door de FIOD. Wanneer u als getuige wordt gehoord, is het mogelijk dat deze getuigenstatus wordt gewijzigd in een verdachtenstatus. Het is daarom van belang om goed voorbereid naar een verhoor te gaan. 

Onze advocaten helpen u bij het voorbereiden van een dergelijk verhoor. Daarbij kunnen wij ook van bijstand voorzien tijdens dit verhoor. We helpen u graag om dit verhoor op een goede wijze af te ronden.

Katvanger

Een katvanger is iemand die slechts op papier eigenaar of houder wordt van bijvoorbeeld een huis, voertuig of bankrekening. Dit om anderen (vaak mensen die criminele activiteiten verrichten) buiten schot van justitie te houden. De katvanger krijgt hier soms een vergoeding voor. 

Er kunnen zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke gevolgen zijn voor een katvanger. In strafrechtelijke zin dreigt vaak een gevangenisstraf of taakstraf, afhankelijk van de situatie. Er kunnen ook grote financiële gevolg zijn voor de katvanger. 

 

Het is daarom van belang om spoedig advies in te winnen op het moment dat u heeft gefungeerd als katvanger. Onze advocaten helpen u te zoeken naar een passende oplossing en de schade voor u zoveel mogelijk te beperken. 

Straffen voor witwassen

De straffen voor witwassen kunnen uitlopen van een werkstraf tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit hangt af van welke vorm van witwassen (gewoonte – schuld – opzetwitwassen), de hoogte van het bedrag, uw positie (vriendin van of lid organisatie bijvoorbeeld), of u een strafblad heeft. Of aannemelijk kan worden gemaakt dat u echt heel naïef bent geweest, dan wel niet. Etc. Bij een strafmaatverweer en bij een strafoplegging, zijn de specifieke omstandigheden van het geval uitermate relevant. Die bespreekt u natuurlijk met uw advocaat.

Het kan zo zijn dat er gewoon geen goed verhaal is, of dat er geen keuze is, en u daarom zwijgt. Dan is dat uitgangspunt, ook voor uw verdediging. En vinden we daar samen een weg in. Het kan echter ook zo zijn dat er wel een verhaal is. Dat verhaal vertellen wij voor u. En met dat verhaal proberen wij u buiten de muren van de gevangenis te houden.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://wetten.overheid.nl/BWBR0036357/2015-03-01). 

De rechter zal uiteindelijk kijken naar de zogenoemde LOVS-richtlijn. Op basis van deze richtlijn kunt u een indicatie van de te verwachten straf krijgen. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf). Witwassen valt onder het kopje ‘fraude’.

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervan kan worden afgeweken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.