WETS en WOTS advocaat nodig?

De hoofdregel luidt dat de WETS-procedure (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafvonnissen) binnen Europa geldt en de WOTS-procedure (Wet overdracht en tenuitvoerlegging strafvonnissen) buiten Europa.

In beide procedures kan er een rol zijn weggelegd voor een advocaat.

Of dit aan de orde is hangt af van is van de vraag of er sprake is van een voortzetting van de straf, waarbij de straf hetzelfde blijft, of dat er sprake is van een omzetting van de straf.

Twee belangrijke uitzonderingen:

  1. als de in het buitenland opgelegde straf hoger is dan het strafmaximum in Nederland. In dat geval wordt de straf aangepast naar de Nederlandse maximumstraf.
  2. Ook in het geval er sprake is van een terugkeergarantie (afspraak tussen Nederland en het land waar de betrokkene vastzit) kan de straf mogelijk worden omgezet.

Als u hierover vragen heeft dan kunt u beste contact opnemen met ons kantoor. Wij kunnen u voorzien van juridisch advies hierover.

Wanneer WETS-procedure?

De WETS regelt de strafoverdracht binnen Europa. In beginsel wordt uw straf voortgezet en blijft dus hetzelfde. Het initiatief hiertoe ligt bij het land waar u gedetineerd bent. U kunt zelf aangeven of u voor deze strafoverdracht in aanmerking wenst te komen. Het is afhankelijk van uw situatie of het voor uw gunstig is om dit verzoek te doen. U kunt hierover het beste contact opnemen met ons kantoor.

Wanneer WOTS-procedure?

NDe strafoverdracht buiten Europa vindt plaats via de WOTS (wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafvonnissen). In de regel is de rol die een advocaat kan spelen bij uw terugkeer naar Nederland groter indien het gaat om een vonnis dat buiten de Europese Unie is opgelegd. Met name is het van belang om te beoordelen of voor voortzetting of omzetting van een straf in aanmerking komt. U kunt hierover het beste contact opnemen met ons kantoor.