Advocaat Wvggz in Amsterdam nodig?

Zaken over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn geen onderdeel van het strafrecht, maar vormen een apart specialistisch rechtsgebied.

De Wvggz maakt een onderscheid tussen twee vormen van gedwongen opname: een crisismaatregel en een zorgmachtiging.

Crisismaatregel

De crisismaatregel is een spoedmaatregel die door de burgemeester wordt afgegeven om iemand opgenomen te krijgen. De rechter zal vervolgens binnen enkele werkdagen na de gedwongen opname toetsen of aan de voorwaarden voor een crisismaatregel is voldaan. Een crisismaatregel is alleen mogelijk als er écht geen andere mogelijkheid meer is.

Zorgmachtiging

In andere situaties waarin een persoon gedwongen opgenomen kan worden, gebeurt dit middels een zorgmachtiging. Dit verzoek wordt via de officier van justitie ingediend bij de rechtbank. De rechtbank komt dan doorgaans bij u thuis langs om met u over dit verzoek te praten. Tot de rechter bij u thuis is gekomen verblijft u gewoon thuis. Tenzij u in de tussentijd in bewaring wordt gesteld.

Advocaat WVVGZ nodig?

Doordat het om vrijheidsbenemende maatregelen gaat, krijgt u een advocaat toegewezen. Dit zijn gespecialiseerde advocaten, waarvan mr. N. (Nancy) Dekens er een is. Wanneer u met een gedwongen opname wordt geconfronteerd, kunt u ook rechtstreeks vragen om de bijstand van mr. Dekens.