Advocaat verkeerszaken in Amsterdam nodig? Rijbewijs kwijt?

Ook in het verkeer kunt u te maken krijgen met het strafrecht. Door met drank op, of op een andere manier gevaarlijk te rijden, kunt u verdacht worden van het overtreden van de Wegenverkeerswet. U kunt hiervoor een dagvaarding of een oproep ontvangen om bij respectievelijk de rechter of de officier van justitie te verschijnen. Daarvoor is rechtsbijstand door een advocaat met de juiste kennis voor u van belang.

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, u een strafbeschikking heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie (CVOM) of u gedagvaard bent om voor de rechter te verschijnen, is het raadzaam om direct contact op te nemen om te weten waar u aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn om het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

Gevaarlijk rijgedrag

Wat is gevaarlijk rijgedrag? Er hoeft lang niet altijd een ongeluk te gebeuren om hiervan te worden beschuldigd. U stopt bijvoorbeeld niet voor zebrapaden en de politie ziet het. Bumperkleven. Extreem hard rijden. Maar ook bellen en rijden tegelijk. Dit zijn allemaal voorbeelden van gevaarlijk rijgedrag, zonder dat u direct een strafzaak zult krijgen. Houdt rekening met een bekeuring of een strafbeschikking. Als u een strafbeschikking niet betaalt, pas dan zult u worden gedagvaard voor de kantonrechter. Als het alleen om het gevaarlijk rijden gaat.

Doodslag in het verkeer

Dat wordt anders als er door het gevaarlijke rijden iemand is overleden. Dan zult u strafrechtelijk worden vervolgd. Bij de rechtbank. De meervoudige strafkamer doorgaans. Het is heel belangrijk in een vroeg stadium met uitleg te komen over hoe ongeluk heeft kunnen gebeuren. Wij bekijken vaak de situatie ter plaatse zelf. Om daar een indruk van te krijgen.

Als u van doodslag in het verkeer wordt verdacht, gaat het erom dat u ervan wordt verdacht opzettelijk te hebben gehandeld. U heeft zo aanmerkelijk onvoorzichtig gereden dat u daarmee het risico heeft genomen dat u iemand zou aanrijden met dodelijk gevolg. Dat moet worden bewezen. In verkeersstrafzaken wordt uw rijgedrag onder de loep genomen. Er vindt altijd een verkeersongevallenanalyse plaats. Ter plaatse. En aan het voertuig. En daar worden conclusies aan getrokken. Kloppen die conclusies wel? En er zijn vaak getuigen die iets vinden van uw rijgedrag. U kunt er gekleurd op staan. Want er is iemand overleden. Dat gevolg kleurt een getuigenverklaring best vaak.

Aan uw advocaat de taak om de feiten te toetsen, zoals die blijken uit de verkeersongevallenanalyse. En om een negatief beeld van u te kantelen. En om met u uitleg te geven hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden.

Daarnaast is het ook heel belangrijk om compassie te tonen richting de nabestaanden. Die compassie moet wel echt zijn.

Er staan hoge (gevangenis)straffen op doodslag in het verkeer. Zeker wanneer er ook is gereden met teveel alcoholhoudende drank op, of onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast is een bijkomende straf bij veroordelingen (lange) ontzeggingen van de rijbevoegdheid.

Verkeersongeval door schuld

Er hoeft niet altijd opzet in het spel te zijn bij verkeersongevallen. Er gebeuren ook ongevallen per ongeluk. U rijdt bijvoorbeeld iemand aan die u over het hoofd heeft gezien omdat diegene in uw dode hoek zat bijvoorbeeld. Dat kan heel naar zijn, als u in een vrachtwagen zit, en degene die u aanrijdt op een fiets zit of loopt.

Dan kunt u worden vervolgd voor het veroorzaken aan een ongeval dat aan uw schuld te wijten is. Het gevolg is dan wel of niet aan u toe te rekenen. Het gaat er bij deze verdenking om of het gevolg, het ongeval, het letsel, naar maatschappelijke normen en waarden aan u kunnen worden toegerekend.

Dat is lang niet altijd het geval. Het hangt af van wat er concreet is gebeurd, en wat uw rol daar in is geweest, of u iets wel of niet had kunnen zien. De handelingen in het verkeer van het slachtoffer zijn hierbij ook relevant. Had het slachtoffer harde muziek aan bijvoorbeeld?

Al dit soort aspecten komen aan bod wanneer u met een van ons uw verdediging voorbereid.

Verlaten plaats ongeval

Als u een plaats verlaat waar een aanrijding heeft plaatsgevonden, met een mens, of met een voorwerp (auto – scooter) of dier, rijd dan niet weg zonder uw gegevens te hebben achtergelaten of uitgewisseld.

Doet u dat wel, dan heeft u 24 uur de tijd om zich te melden bij het politiebureau om dat alsnog te doen. Dat is beter dan uw kop in het zand steken.

Wanneer u zich niet binnen die 24 uur meldt, kunt u worden vervolgd voor het verlaten van de plaats waar een ongeval heeft plaatsgevonden, als u gevonden kunt worden, omdat bijvoorbeeld uw kenteken is genoteerd door een getuige.

Rijden onder invloed van drugs of alcohol

Wanneer u wordt staande gehouden op verdenking van rijden onder invloed, zult u worden verzocht mee te werken aan een voorlopige blaastest, op straat. Als u een “F” blaast, zult u worden meegenomen naar het bureau voor een echte blaastest. Uit die blaastest blijkt dan of u wel of niet heeft gereden met teveel drank op. Wanneer het vermoeden is dat u heeft gereden onder invloed van drugs, kan daarvoor geen blaastest worden afgenomen. Daarvoor is een bloedonderzoek altijd nodig. Uw bloed wordt dan door het NFI onderzocht.

Afhankelijk van de hoeveelheid drank in uw adem, en afhankelijk van de vraag of u uw rijbewijs langer of korter heeft dan 5 jaar, zal uw rijbewijs kunnen worden ingevorderd. De officier van justitie zal dan binnen tien dagen besluiten of u uw rijbewijs terug krijgt, of dat het ingevorderd blijft.

 

Als u uw rijbewijs dringend nodig heeft, voor bijvoorbeeld uw werk, kunt u in een klaagprocedure bij de rechtbank proberen uw rijbewijs terug te krijgen. Of dit kansrijk is, en de moeite waard, kunnen wij met u bespreken.

 

Het terugkrijgen van het rijbewijs is doorgaans prioriteit nummer 1.

 

Daarnaast zult u op enig moment moeten voorkomen voor het rijden onder invloed. Bij de rechtbank of bij de officier van justitie. Op rijden onder invloed staan geldboetes, werkstraffen, rijontzeggingen. Als u uw rijbewijs inmiddels terug heeft, is de kans klein dat u uw rijbewijs opnieuw kwijt raakt. Ook bij al deze procedure kunnen wij u bijstaan.

 

Dit betreft nog uitsluitend de strafzaak. Naast het strafrecht kunt u ook te maken krijgen met het CBR.

 

CBR procedures

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd, zal het CBR daarvan op de hoogte worden gesteld. Het CBR zal vervolgens beslissen of u een zgn. EMA cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en Drugs) zult moeten volgen. Dat is een prijzige cursus, waarvan u de kosten eerst zelf moet betalen, voordat u die cursus kunt volgen. Die cursus moet u vervolgens ook volledig afronden.

Neemt u hier geen deel aan, zal er een onderzoek volgen naar uw rijgeschiktheid. Ook hiervoor geldt dat dit onderzoek pas concreet plaatsvindt wanneer u de rekening voor dat onderzoek volledig heeft betaald. Wanneer dat onderzoek wordt gelast zal uw rijbewijs gedurende dat onderzoek worden geschorst. Het is dan niet geldig.

De uitslag van dat onderzoek kan ook tot gevolg hebben dat u niet rijgeschikt wordt bevonden. U mag niet rijden, totdat het CBR anders heeft beslist. Tegen dergelijke bestuursrechtelijke besluiten kunt u in bezwaar en in beroep komen. Het hangt af van de omstandigheden of dit zinvol is.

Daarnaast is het belangrijk voor u om te weten dat wanneer u wordt veroordeeld door de rechter (of naar aanleiding van een gesprek met de officier van justitie) omdat u heeft gereden met meer dan 570 ug/l u automatisch een strafpunt krijgt van het CBR. Niet van de strafrechter, of de officier dus, maar van het CBR. Bij twee strafpunten wordt uw rijbewijs van rechtswege (automatisch) ongeldig verklaard. Wanneer u uw rijbewijs korter dan 5 jaar heeft, krijg u dat strafpunt al wanneer u … ug/l heeft geblazen.

Tegen deze beslissingen is niets te doen. Voorkomen is het devies wat dit betreft. 

Onze advocaten kunnen u begeleiden bij CBR procedures en de nodige procedures voor u in werking zetten en voeren. 

Rijden tijdens rijontzegging

Wanneer u rijdt tijdens een rijontzegging, vanwege een ingevorderd rijbewijs, of vanwege een onherroepelijke uitspraak van de rechter, heeft u kort gezegd een groter probleem wat betreft de strafmaat dan wanneer u rijdt met teveel drank op. 

Tenzij u aantoonbaar een goede reden heeft voor het rijden tijdens een rijontzegging. Het is belangrijk die reden bij de politie meteen aan te geven. En om dat verweer goed te onderbouwen. Daar kunnen wij u bij helpen.

Joyriding

Hierbij moet u denken aan illegale straatraces. Het zal u niet verrassen dat dat niet mag. U kunt ook denken aan het illegaal in iemand anders auto rijden, zonder dat degene hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

De situatie kan in veel gevallen genuanceerder liggen dan in eerste instantie wordt gedacht. Mogelijk is er sprake van bijzondere omstandigheden die de situatie kunnen verklaren.

 

Onze advocaten kijken samen met u naar de meest geschikte aanpak in uw zaak.

Rijbewijs ingevorderd

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, en als het aan het OM ligt nog een poosje ingevorderd moet blijven, kunt u in een klaagprocedure uw rijbewijs terugvorderen in afwachting van uw strafzaak. Dat soort procedures voeren wij vaak.

 

Het is wel zaak om goed te kunnen onderbouwen waarom u uw rijbewijs eerder terug moet krijgen dan de landelijke richtlijnen die het OM standaard hanteert in de brieven die zij verzenden. Neemt u wanneer u in deze situatie zit, contact met ons op, voor advies en het snel starten van deze procedure indien we gezamenlijk besluiten dat te doen.

 

Te hard rijden

Wanneer u meer dan 50 km per uur te hard rijdt op de snelweg, of meer dan 30 km per uur binnen de bebouwde kom, begaat u geen misdrijf, maar een overtreding.

In deze situatie kan uw rijbewijs ook worden ingevorderd en ingevorderd blijven, voor de termijn die in vaste landelijke richtlijnen zijn vastgelegd. Voor de snelheidsovertreding zelf krijgt u doorgaans een uitnodiging voor een officierszitting. Dan krijgt u een strafbeschikking uitgereikt, dat is althans dan het voornemen. Of u ontvangt een dagvaarding voor de kantonrechter.

Op snelheidsovertredingen staan doorgaans geldboetes, en rijontzeggingen. 

Wanneer u uw rijbewijs eerder terug wilt hebben dan de voorgeschreven richtlijn, of eerder dan de zitting is – als die binnen de termijn die de richtlijn geeft, plaatsvindt, is ook hier de route het klaagschrift indienen bij de rechtbank.

Onze advocaten zijn hierin gespecialiseerd en zullen met u de haalbaarheid van deze procedure met u bespreken, alvorens die procedure in gang te zetten. 

Rijden zonder rijbewijs

Rijden zonder rijbewijs is iets anders dan rijden tijdens een rij-ontzegging. Rijden zonder rijbewijs doet u wanneer u auto rijdt zonder dat u überhaupt beschikt over een rijbewijs, maar ook als u rijdt wanneer de geldigheid van uw rijbewijs is geschorst, omdat er een onderzoek loopt naar uw rijgeschiktheid bij het CBR. Wanneer u hiervoor wordt aangehouden, kunnen wij u ook in deze situatie helpen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Neemt u gerust contact met ons op voor advies.