Advocaat productie synthetische drugs in Amsterdam nodig?

Regelmatig staan wij verdachten bij die in verband zijn gebracht met een zogenaamd drugslab waar allerlei soorten van synthetische drugs worden geproduceerd. In dit soort zaken is het altijd van groot belang om stil te staan bij de gehanteerde opsporingsmethoden en het gebruikte forensische bewijs. In hoeverre kan worden vastgesteld of iemand een daadwerkelijke rol heeft gespeeld in het productieproces? Kan het bewijs onderuit worden gehaald door het vragen van contra-expertise? Ook wanneer u van betrokkenheid bij een dergelijke zaak wordt verdacht, bent u bij ons aan het juiste adres voor een goede verdediging.

Productie synthetische drugs

De overheid, en met name het Openbaar Ministerie, hebben hiervan de afgelopen jaren een speerpunt gemaakt voor hun beleid. Naarmate de opsporing hier meer aandacht aan besteed, neemt de noodzaak voor een adequate verdediging toe. Als u hiermee in verband wordt gebracht dan is het van groot belang dat u zo goed mogelijk uw positie kunt bepalen, en rekening houden met de meest verregaande opsporingsmethoden, om bewijs tegen u te vergaren.

Het spreekt voor zich dat u indien u hiervan verdacht wordt, in een zo vroeg mogelijk stadium, de meest deskundige rechtshulp moet kunnen ontvangen, om een voor u zo gunstig mogelijke afloop te bewerkstelligen. Als u vragen heeft die hierop betrekking hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen met ons kantoor, waarna wij u zo goed mogelijk kunnen adviseren wat uw beste vervolgstap zal zijn.

XTC en MDMA

Wie kent de serie Fenix op Netflix? Als u deze serie kent, dan weet u waar wij op doelen. Als u deze serie niet kent en u houdt van crimeseries: deze is de moeite waard. De ins en outs van deze serie zijn deels fictie, maar deels ook niet. Er is een kat en muisspel gaande tussen alle betrokkenen bij de productie en distributie van XTC/MDMA en de politie en het OM. De inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden zoals observatie, infiltratie, het plaatsen van microfoons in auto’s en andere besloten ruimtes, het afluisteren van mobiele telefoons, etc., worden niet geschuwd. Als u wordt betrapt in een productiestadium, of in een schakel van de distributie, is het belangrijk dat u om te beginnen zwijgt op elke vraag die u wordt gesteld, en nergens mee instemt of toestemming geeft. Adequate rechtsbijstand in een pril stadium is een must. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort kwesties en staan u graag met raad en daad bij.

Designerdrugs

Designerdrugs zijn drugs die nog niet zijn opgenomen op de Opiumlijst, waardoor het zich in een juridisch schermgebied kan bevinden. De juridische duiding kan in de rechtszaal tot discussie leiden: is het wel of niet strafbaar? 

Hoewel de designerdrugs mogelijk niet zijn opgenomen in de Opiumwet, kent het Wetboek van Strafrecht wel bepalingen die zien op het verkopen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het is daarom zaak altijd goed geïnformeerd te zijn over of een bepaalde designerdrug mogelijk tot strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden, of niet. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Cocaïne en heroïne

Cocaïne en heroïne zijn weliswaar geen synthetische drugs, maar kunnen evenwel geïmporteerd en geproduceerd worden. Er worden met grote regelmaat grote partijen coke in beslag genomen in de haven van Rotterdam. Hele containers vol met deklading en daaronder het witte poeder. Als u ter plekke op heterdaad wordt betrapt: zwijgen is het devies. Als u denkt uw hachje te kunnen redden door een verklaring af te leggen, heeft u het meestal bij het verkeerde eind. Dat zelfde geldt in het geval u in verband wordt gebracht bij heroïnesmokkel.

Wanneer u voor straathandel wordt opgepakt, is het ook het meest verstandig om vooral te zwijgen en om te zien wat het OM tegen u voor bewijs heeft verzameld. Langdurige periodes zijn vaak alleen te bewijzen indien u voor langere tijd bent getapt. Het bewijs bestaat vaak uit telefoontaps, uit observatieverslagen en uit verklaringen van afnemers. Laat u niet gek maken, beroep u op uw zwijgrecht, geef nergens toestemming voor en zoek een goede advocaat die een exit voor u zoekt die voor u acceptabel is.

Als u een afnemer bent, en u wordt opgepakt, bedenk dan goed dat wanneer u slechts een enkel balletjes of een enkele wikkel heeft afgenomen, de politie met name van u wilt weten dat u dope heeft gekocht, en ook van wie. Daarna mag u meestal wel naar huis. Dat gebeurt meestal ook als u zwijgt. Bedenk goed dat als u de verkoper belast, en de verkoper zegt dat u de waarheid niet heeft gesproken, u meestal zult worden opgeroepen door de verdediging van de verkoper om uw verklaring te toetsen.

Wij zijn van alle markten thuis. Voor advies zijn wij beschikbaar.

Straffen voor productie synthetische drugs

De straffen voor het produceren van synthetische drugs hangen af van de duur van de productie en uw rol daarin. Wanneer de politie vermoedt dat u zich hier al heel lang mee bezig houdt, en dat ook kan bewijzen, is celstraf van enige duur (een paar jaar) een reëel uitgangspunt. Echter, het lukt ons de laatste tijd met enige regelmaat om cliënten op vrije voeten te krijgen terwijl het proces nog loopt, in het kader van een schorsing. Als dat lukt, zetten we natuurlijk alles in het werk om u zo lang mogelijk buiten te houden.