Advocaat cassatie nodig?

Een strafzaak wordt eerst beoordeeld door één van de rechtbanken in Nederland. Bent u of het Openbaar Ministerie het niet eens met de uitspraak (het vonnis) van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep bij één van de gerechtshoven.

Tegen een uitspraak (het arrest) van het gerechtshof kunt u in cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Onze advocaten kunnen namens u cassatie instellen. Neemt u bij vragen hierover contact op met ons kantoor.

Instellen van cassatie

In ons nationale rechtsstelsel is de Hoge Raad het hoogste rechtscollege. De procedure bij de Hoge Raad is anders dan de procedure bij de rechtbank en het gerechtshof. De gang van zaken in cassatie is als volgt. 

De advocaat moet binnen een termijn van 14 dagen na de uitspraak van het gerechtshof cassatieberoep instellen. U hoeft als verdachte slechts bij uw advocaat aan te geven dat u in cassatie wenst te gaan bij de Hoge Raad. Verder hoeft u veelal niets te doen.

De procedure

Na het instellen van het cassatieberoep door de advocaat gebeurt er voor u de eerste maanden niets. Het gerechtshof krijgt in die tijd de mogelijkheid om alle stukken klaar te maken voor het cassatieberoep.

Deze stukken stuurt het gerechtshof vervolgens naar de Hoge Raad. Nadat de stukken zijn binnengekomen bij de Hoge Raad stuurt de Hoge Raad het cassatiedossier naar uw advocaat.

Na deze periode krijgt de advocaat de zogeheten aanzegging. De advocaat wordt dan door de Hoge Raad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van zestig dagen cassatiemiddelen in te dienen bij de Hoge Raad. Cassatiemiddelen zijn de op schrift gestelde gronden / klachten die zouden moeten leiden tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof.

Wat doet de advocaat in cassatie?

Onze advocaten bespreken met u het dossier en de mogelijkheden voor het cassatieberoep. De cassatiemiddelen stellen wij in concept cassatieschriftuur op en laten wij u eerst lezen. Nadat u deze hebt gelezen en wij deze met u hebben besproken, sturen wij de cassatiemiddelen naar de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat de cassatiemiddelen vervolgens beoordelen. Er vindt op dat moment geen volledige nieuwe behandeling van uw strafzaak plaats. U hoeft bijvoorbeeld niet naar Den Haag om terecht te staan bij de Hoge Raad. De procedure is volledig schriftelijk. Aan de hand van de ingediende cassatiemiddelen zal de Hoge Raad beoordelen of het arrest van het hof moet worden vernietigd.

De beoordeling van de zaak in cassatie

De beoordeling in cassatie blijft beperkt tot de vraag of het gerechtshof alle procedureregels in acht heeft genomen en of het gerechtshof het recht op een juiste wijze is toegepast.

Aan het eind van de procedure ontvangt u de uitspraak (het arrest) van de Hoge Raad.

Indien de middelen door de Hoge Raad gegrond worden verklaard zal de Hoge Raad uw zaak veel gevallen terugverwijzen naar een gerechtshof. Dit kan het zelfde gerechtshof zijn, maar het kan ook één van de andere gerechtshoven in Nederland zijn. Het gerechtshof gaat uw zaak dan weer helemaal opnieuw behandelen.

De Hoge Raad kan ook oordelen dat uw cassatiemiddelen niet slagen. In dat geval blijft de uitspraak van het gerechtshof staan. Indien het gerechtshof u bijvoorbeeld een taakstraf heeft opgelegd, zal u deze dan alsnog moeten uitvoeren.

Advocaat in cassatie nodig?

Bij Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten staan wij regelmatig verdachten bij in cassatieprocedures. De cassatieprocedures worden behandeld door mr. Pijnenburg en mr. Kötter. Wenst u dan wel iemand in uw omgeving bijstand bij de procedure in cassatie, neem dan gerust contact met ons op.