Advocaat internationaal strafrecht in Amsterdam nodig?

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van het internationaal strafrecht. Dit is van belang omdat de invloed van Europese regelgeving op ons nationale strafrecht steeds groter wordt. Zo geldt sinds 2005 binnen de Europese Unie de overleveringsprocedure. De overlevering wordt gevraagd door middel van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Zowel in de uit- als overleveringsprocedure geldt dat de strafzaak niet inhoudelijk wordt behandeld in Nederland. De Nederlandse rechter dient voorafgaand aan de uit- of overlevering wel te toetsen of deze mag plaatsvinden. De strafvervolging of de tenuitvoerlegging van de straf vindt plaats in de verzoekende staat nadat de opgeëiste persoon is overgebracht. Wij voorzien cliënten van goed advies over het recht in de verzoekende staat. In dat verband raden wij vaak aan om tijdig een advocaat in het andere land in te schakelen. Wij beschikken hiervoor over een goed internationaal netwerk van advocaten.

In het buitenland gevangen

Daarnaast staan wij ook veelvuldig personen bij die gedetineerd zijn in het buitenland en een verzoek hebben gedaan om hun straf in Nederland uit te zitten. In 2012 is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) inwerking getreden. Op basis van deze wet kan de tenuitvoerlegging van een strafvonnis eenvoudig worden overgedragen zonder omzettingsprocedure en zonder instemming van de veroordeelde. Bij veroordelingen gewezen vóór 5 december 2011 of veroordelingen buiten de Europese Unie blijft de zgn. Wots-procedure gelden (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnis). Zowel in de Wets- als in de Wots-procedure verlenen wij rechtsbijstand. Ook voor andere internationale procedures kunt u bij ons terecht, zoals bij de tenuitvoerlegging van een buitenlandse ontnemingsmaatregel in Nederland of bij de overname van een buitenlandse strafvervolging.