Advocaat gratieverzoek nodig?

Het is mogelijk dat de Koning straffen en maatregelen die door de rechter zijn opgelegd kwijtscheldt, verminderd of veranderd. Dit wordt ook wel gratie genoemd. Iedere veroordeelde kan zo een verzoek indienen.

Een gratieverzoek moet goed onderbouwd worden. Het is daarom raadzaam om bij het indienen van een dergelijk gratieverzoek advies in te winnen bij een advocaat. Onze advocaten hebben hier veel ervaring mee en kunnen u hierbij helpen.

Wat is gratie?

De bepalingen omtrent gratie zijn opgenomen in de artikelen 6:7:1 tot en met 6:7:8 Sv. In deze bepalingen is opgenomen onder welke omstandigheden gratie kan worden verleend. Gratieverlening vindt plaats door de Koning. Het betreft het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van een door de rechter opgelegde straf. Dit kan alleen plaatsvinden op het moment dat iemand onherroepelijk is veroordeeld. Dat betekent dat iemand geen mogelijkheden meer heeft om tegen de straf in beroep te gaan.

Wanneer kan gratie worden verleend?

Gratie kan alleen worden verleend als de straf onherroepelijk én nog niet ondergaan is. Om een verzoek tot gratie succesvol te laten zijn, moet er sprake zijn van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee de rechter ten tijde van het opleggen van de straf geen rekening heeft kunnen houden.

Met nieuwe feiten en omstandigheden kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een verslechterde gezondheid van een veroordeelde of wanneer een veroordeelde aantoonbaar zijn leven heeft gebeterd.

De gratieprocedure

Een gemiddelde behandeling van een gratieverzoek duurt 6 maanden.

Een verzoek tot gratie kan worden ingediend door een veroordeelde, een advocaat, een reclasseringsambtenaar of een familielid. Dit kan in veel gevallen digitaal, maar is onder omstandigheden ook mogelijk per post.

Wanneer het gratieverzoek is ontvangen, zal Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van J&V) namens de minister voor Rechtsbescherming bepalen of het gratieverzoek ertoe leidt dat iemand zijn straf tijdelijk wordt opgeschort.

Het gratieverzoek zal worden doorgezonden aan de rechter, maar in sommige gevallen ook naar het Openbaar Ministerie. De rechter zal de omstandigheden die in het gratieverzoek worden aangevoerd vergelijken met de omstandigheden die bekend waren ten tijde van het opleggen van de straf of maatregel. De rechter zal een advies over het gratieverzoek uitbrengen aan de minister voor Rechtsbescherming.

Ook het Openbaar Ministerie kan een negatief advies uitbrengen. Als dit een negatief advies is, zal de minister daar vaak in mee gaan.

Vervolgens komt er een besluit van de minister.Op het moment dat een gratieverzoek is afgewezen, is het alleen mogelijk om binnen een jaar een nieuw gratieverzoek in te dienen als de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert zijn veranderd.

Onder omstandigheden is het mogelijk om naar aanleiding van een afwijzing van het gratieverzoek een kort geding te beginnen. Onze advocaten kunnen u helpen bij de beoordeling van de haalbaarheid hiervan.