Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Advocaat nodig?

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Bij ons kunt u altijd telefonisch voor een afspraak terecht waarna op zo kort mogelijke termijn – zo mogelijk nog dezelfde dag – een gesprek volgt. In dit eerste gesprek wordt u uitgelegd wat uw rechtspositie is en wat de juridische mogelijkheden zijn.

Meld uw zaak aan

Indien u onderstaand formulier invult, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

  Praktische informatie

  Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Bij ons kunt u altijd telefonisch voor een afspraak terecht waarna op zo kort mogelijke termijn – zo mogelijk nog dezelfde dag – een gesprek volgt. In dit eerste gesprek wordt u uitgelegd wat uw rechtspositie is en wat de juridische mogelijkheden zijn.

  Politieverhoor

  • u wordt ontboden voor een verhoor als verdachte
  • u bent aangehouden en wordt meegenomen naar het bureau

  In beide gevallen zal de politie u op het politiebureau vragen willen stellen. Dit gesprek heet een verhoor.


  U heeft het recht

  • Om geen antwoord te geven op vragen die worden gesteld. Dat heet het zwijgrecht van de verdachte.
  • Om vóór het verhoor met een advocaat te praten. Dat heet het consultatierecht van de verdachte.
  • Op bijstand tijdens uw verhoor door een advocaat.

  Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten adviseert u in principe om altijd gebruik te maken van uw rechten. Dat is met name bij ernstige strafbare feiten van belang. Het is belangrijk dat u in deze fase van uw zaak goed wordt geadviseerd over uw proceshouding: gaat u verklaren, of gaat u zwijgen. En welke mogelijke consequenties heeft dit voor u. Geef daarom direct en in ieder geval vóór het verhoor bij de politie aan dat u voordat u wordt verhoord, u een advocaat van Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten wilt inschakelen, als u dat nog niet heeft gedaan.

  Indien u wordt uitgenodigd door de politie, is het raadzaam eerst bij ons op kantoor advies in te winnen.

  Indien u bent opgepakt en nog niet met een van onze advocaten heeft gesproken, komen wij direct bij u langs, wanneer wij over uw aanhouding worden geïnformeerd.

  U heeft recht op verhoorbijstand

  Bij het verhoor heeft u recht op bijstand van een advocaat. De advocaat mag zich in principe niet inhoudelijk bemoeien met het verhoor. Maar het hangt van de sfeer tijdens het verhoor af hoe hard deze spelregel wordt nageleefd. Gedurende het verhoor kunt u altijd vragen om een time out, om te overleggen met uw advocaat buiten de aanwezigheid van de politie agenten.


  Na het verhoor

  • U mag naar huis (u wordt heengezonden)
  • U ontvangt een oproep voor OM zitting
  • U ontvangt een dagvaarding

  Neemt u direct contact met ons op. Via ons contactformulier op deze site, of door rechtstreeks te mailen met een van onze advocaten, of door te bellen of te appen.

  U wordt in verzekering gesteld

  Het is ook mogelijk dat u na het verhoor niet naar huis mag. U bent dan al aangehouden en wordt vervolgens in verzekering gesteld. In die periode kan u nader worden ondervraagd en zal er nader opsporingsonderzoek worden verricht. Binnen drie dagen kunt u worden heengezonden, maar het is ook mogelijk dat u wordt voorgeleid bij de rechter- commissaris. In dat geval wil de officier van justitie dat u langer vast blijft zitten. De rechter commissaris toetst of dat nodig is. Daarbij is uw advocaat aanwezig. Dit is het moment dat er stukken worden verstrekt en dat aan u via een vordering inbewaringstelling wordt duidelijk gemaakt waar u van verdacht wordt. Indien u langer vast moet blijven zitten, is dit voor de duur van twee weken. U wordt dan naar een huis van bewaring gebracht. Uw advocaat komt dan zo snel mogelijk bij u langs om de zaak en de stukken met u te bespreken. De strategie van uw verdediging wordt dan in samenspraak met u bepaald. U krijgt in beginsel een kopie van uw dossier. Uw advocaat legt u alle fases van de zaak uit en legt u uit wat u en uw naasten te wachten staat. Er wordt vooral met u gesproken over een strategie en/of proceshouding die erop gericht is om voor u het meest gunstige resultaat te bereiken.

  Andere situaties

  Wanneer u als gevolg van een snelheidsovertreding, of een overschrijding van de alcohollimiet uw rijbewijs bent kwijtgeraakt, kunt u contact opnemen met ons kantoor om actie te ondernemen om weer aan het verkeer te kunnen deelnemen.

  Als uw woning is doorzocht door de politie, is het altijd raadzaam om contact op te nemen met ons kantoor, zodat we zoveel mogelijk informatie kunnen verkrijgen over de reden van de doorzoeking, en welke reactie er nodig is om bijvoorbeeld weer te kunnen beschikken over uw spullen en woning.

  Hetzelfde geldt uiteraard ook als uw auto of geld door de politie in beslag is genomen. In deze situatie gaan wij ook graag voor u aan de slag om deze spullen terug te krijgen.

  Kosten

  Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten staat cliënten bij op betalende basis. Voor bepaalde werkzaamheden kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt. 

  Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, hangt het van uw specifieke zaak af of ons kantoor u op die basis kan bijstaan. Dit wordt in het eerste gesprek met u besproken. Als wij u op basis kunnen bijstaan, wil dat zeggen dat de kosten van uw advocaat worden vergoed door de overheid, met uitzondering van de eigen bijdrage die aan u wordt opgelegd afhankelijk van uw inkomen.

  Zie hiervoor www.rvr.org.

  Indien u vastzit, dan krijgt u altijd een toevoeging en hoeft u nooit een eigen bijdrage te betalen. Indien u wordt veroordeeld wordt achteraf wel getoetst of u voordat u vastzat een inkomen had waarmee u niet voor een toevoeging in aanmerking kwam. In dat geval vordert de Nederlandse overheid de aan de advocaat uitgekeerde vergoeding van u terug.