Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Nadat u alle nationale procedures hebt doorlopen, is het in sommige gevallen mogelijk om een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Een klacht bij het EHRM

In uw klacht bij het EHRM dient u te klagen over en schending van één of meerdere rechten zoals opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Uit het EVRM volgt dat indien men stelt slachtoffer te zijn van een schending van het EVRM of een van de bijbehorende protocollen door een partij bij het EVRM een klacht kan worden ingediend bij het EHRM.

Voor het indienen van de klacht is het noodzakelijk dat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Dit houdt in dat u niet onmiddellijk naar het EHRM kunt stappen. In de meeste gevallen zal u na de procedure bij de rechtbank eerst in hoger beroep moeten bij het gerechtshof, waarna u nog in cassatieberoep dient te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Pas na de behandeling van uw zaak bij de Hoge Raad der Nederlanden kunt u dan een klacht indienen bij het EHRM. Verder is het van belang dat u tijdens de verschillende nationale procedures uw klacht omtrent de schending van het EVRM-recht wel hebt voorgelegd aan de verschillende nationale rechtscolleges. U kunt dus niet voor het eerst bij. het EHRM klagen over een schending van een EVRM-recht.

Advocaat EHRM nodig?

Hebt u vragen of wenst u bijstand bij het indienen van een klacht bij het EHRM? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Onze advocaten helpen u graag verder.